MOB Call:  0113166770
Cena: 879,60 Дин.
Cena bez poreza: 733,00 Дин.
Vrednost poreza: 146,60 Дин.
Cena: 2300,00 Дин.
Cena bez poreza: 1916,67 Дин.
Vrednost poreza: 383,33 Дин.
Cena: 4147,20 Дин.
Cena bez poreza: 3456,00 Дин.
Vrednost poreza: 691,20 Дин.