AMORTIZER ZADNJI GASNI MONROE RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 01.05 – / CLIO Grandtour (KR0/1_) 02.08 – / MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 09.04 –

4.640 rsd

CLIO III (BR0/1, CR0/1)
01.05 –
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)
09.04 –
CLIO Grandtour (KR0/1_)
02.08 –

CLIO III (BR0/1, CR0/1)
01.05 –
1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R)
[Detalji] 06.05 – 48 65 1149 4 D4F 740 Benzin
1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11)
[Detalji] 06.05 – 55 75 1149 4 D4F 740; D4F 706 Benzin
1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U)
[Detalji] 07.08 – 55 75 1149 4 D4F 740; D4F 742 Benzin/etanol
1.2 16V
[Detalji] 06.05 – 58 78 1149 4 D4F 764 Benzin
1.2 16V (BR0P, CR0P)
[Detalji] 05.07 – 74 101 1149 4 D4F 784 Benzin
1.2 16V
[Detalji] 09.10 – 76 103 1149 4 D4F 786 Benzin
1.4 16V
[Detalji] 06.05 – 72 98 1390 4 K4J 780 Benzin
1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T)
[Detalji] 06.05 – 65 88 1598 4 K4M 804 Benzin
1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B…)
[Detalji] 06.05 – 82 112 1598 4 K4M 800; K4M 801 Benzin
1.6 16V GT (BR10, CR10)
[Detalji] 06.09 – 94 128 1598 4 K4M 862 Benzin
2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K)
[Detalji] 09.06 – 102 139 1997 4 M4R 700; M4R 701 Benzin
1.5 dCi
[Detalji] 06.05 – 47 64 1461 4 K9K 752 Dizel
1.5 dCi
[Detalji] 05.05 – 48 65 1461 4 K9K 752 Dizel
1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G)
[Detalji] 06.05 – 50 68 1461 4 K9K 768; K9K 714 Dizel
1.5 dCi
[Detalji] 08.10 – 55 75 1461 4 K9K 770 Dizel
1.5 dCi (BR17, CR17)
[Detalji] 06.05 – 63 86 1461 4 K9K 766 Dizel
1.5 dCi
[Detalji] 08.10 – 65 88 1461 4 K9K 770 Dizel
1.5 dCi (BR1C, CR1C)
[Detalji] 06.05 – 76 103 1461 4 K9K 772 Dizel
1.5 dCi (BR0H, CR0H)
[Detalji] 06.05 – 78 106 1461 4 K9K 764; K9K 774 Dizel

CLIO Grandtour (KR0/1_)
02.08 –
1.2 16V (KR02, KR0J)
[Detalji] 02.08 – 55 75 1149 4 D4F 740 Benzin
1.2 16V Hi-Flex (KR0S)
[Detalji] 07.08 – 55 75 1149 4 D4F 740 Benzin/etanol
1.2 16V (KR0E)
[Detalji] 02.08 – 58 78 1149 4 D4F 764 Benzin
1.2 16V (KR0P)
[Detalji] 02.08 – 74 101 1149 4 D4F 784 Benzin
1.4 16V
[Detalji] 02.10 – 72 98 1390 4 K4J 780 Benzin
1.6 16V (KR0B)

Opis

CLIO III (BR0/1, CR0/1)
    01.05 –     
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)
    09.04 –
CLIO Grandtour (KR0/1_)
    02.08 –

CLIO III (BR0/1, CR0/1)
    01.05 –
1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R)
    [Detalji]     06.05 –     48    65    1149    4    D4F 740    Benzin
1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11)
    [Detalji]     06.05 –     55    75    1149    4    D4F 740; D4F 706    Benzin
1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U)
    [Detalji]     07.08 –     55    75    1149    4    D4F 740; D4F 742    Benzin/etanol
1.2 16V
    [Detalji]     06.05 –     58    78    1149    4    D4F 764    Benzin
1.2 16V (BR0P, CR0P)
    [Detalji]     05.07 –     74    101    1149    4    D4F 784    Benzin
1.2 16V
    [Detalji]     09.10 –     76    103    1149    4    D4F 786    Benzin
1.4 16V
    [Detalji]     06.05 –     72    98    1390    4    K4J 780    Benzin
1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T)
    [Detalji]     06.05 –     65    88    1598    4    K4M 804    Benzin
1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B…)
    [Detalji]     06.05 –     82    112    1598    4    K4M 800; K4M 801    Benzin
1.6 16V GT (BR10, CR10)
    [Detalji]     06.09 –     94    128    1598    4    K4M 862    Benzin
2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K)
    [Detalji]     09.06 –     102    139    1997    4    M4R 700; M4R 701    Benzin
1.5 dCi
    [Detalji]     06.05 –     47    64    1461    4    K9K 752    Dizel
1.5 dCi
    [Detalji]     05.05 –     48    65    1461    4    K9K 752    Dizel
1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G)
    [Detalji]     06.05 –     50    68    1461    4    K9K 768; K9K 714    Dizel
1.5 dCi
    [Detalji]     08.10 –     55    75    1461    4    K9K 770    Dizel
1.5 dCi (BR17, CR17)
    [Detalji]     06.05 –     63    86    1461    4    K9K 766    Dizel
1.5 dCi
    [Detalji]     08.10 –     65    88    1461    4    K9K 770    Dizel
1.5 dCi (BR1C, CR1C)
    [Detalji]     06.05 –     76    103    1461    4    K9K 772    Dizel
1.5 dCi (BR0H, CR0H)
    [Detalji]     06.05 –     78    106    1461    4    K9K 764; K9K 774    Dizel

CLIO Grandtour (KR0/1_)
    02.08 –
1.2 16V (KR02, KR0J)
    [Detalji]     02.08 –     55    75    1149    4    D4F 740    Benzin
1.2 16V Hi-Flex (KR0S)
    [Detalji]     07.08 –     55    75    1149    4    D4F 740    Benzin/etanol
1.2 16V (KR0E)
    [Detalji]     02.08 –     58    78    1149    4    D4F 764    Benzin
1.2 16V (KR0P)
    [Detalji]     02.08 –     74    101    1149    4    D4F 784    Benzin
1.4 16V
    [Detalji]     02.10 –     72    98    1390    4    K4J 780    Benzin
1.6 16V (KR0B)
    [Detalji]     02.08 –     82    112    1598    4    K4M 800; K4M 801    Benzin
1.6 16V (KR10)
    [Detalji]     11.08 –     94    128    1598    4    K4M 862    Benzin
1.5 dCi
    [Detalji]     02.10 –     48    65    1461    4    K9K 752    Dizel
1.5 dCi (KR0G)
    [Detalji]     02.08 –     50    68    1461    4    K9K 768; K9K 714    Dizel
1.5 dCi
    [Detalji]     08.10 –     55    75    1461    4    K9K 770    Dizel
1.5 dCi (KR0F)
    [Detalji]     02.08 –     63    86    1461    4    K9K 766    Dizel
1.5 dCi
    [Detalji]     08.10 –     65    88    1461    4    K9K 772; K9K 770    Dizel
1.5 dCi (KR1C, KR1N)
    [Detalji]     02.08 –     76    103    1461    4    K9K 772    Dizel
1.5 dCi (KR0H)
    [Detalji]     02.08 –     78    106    1461    4    K9K 764; K9K 774    Dizel

MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)
    09.04 –
1.2 (FP0C, FP0K, FP0P)
    [Detalji]     05.05 –     48    65    1149    4    D4F 740    Benzin
1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T)
    [Detalji]     12.04 –     55    75    1149    4    D4F 740    Benzin
1.2 16V Hi-Flex
    [Detalji]     10.08 –     55    75    1149    4    D4F 740    Benzin/etanol
1.2 (JP0S)
    [Detalji]     12.04 –     58    78    1149    4    D4F 764    Benzin
1.2 16V (JP0W)
    [Detalji]     05.07 –     74    101    1149    4    D4F 784    Benzin
1.4 (JP01, JP0J)
    [Detalji]     12.04 –     72    98    1390    4    K4J 770; K4J 780    Benzin
1.6 (JP0L, JP0V)
    [Detalji]     12.04 –     65    88    1598    4    K4M 794    Benzin
1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G)
    [Detalji]     12.04 –     82    112    1598    4    K4M 800; K4M 801; K4M 790; K4M 791    Benzin
1.5 dCi (FP0E, JP0E)
    [Detalji]     12.04 –     48    65    1461    4    K9K 752    Dizel
1.5 dCi (FP0G, JP0G)
    [Detalji]     12.04 –     50    68    1461    4    K9K 768; K9K 762    Dizel
1.5 dCi 75
    [Detalji]     10.10 –     55    75    1461    4    K9K 770    Dizel
1.5 dCi (FP0D, JP0D)
    [Detalji]     09.04 –     60    82    1461    4    K9K 750    Dizel
1.5 dCi (FP0F, JP0F)
    [Detalji]     12.04 –     63    86    1461    4    K9K 766; K9K 760    Dizel
1.5 dCi 90
    [Detalji]     10.10 –     65    88    1461    4    K9K 750    Dizel
1.5 dCi (JP02)
    [Detalji]     05.07 –     76    103    1461    4    K9K 772    Dizel
1.5 dCi (JP0G, JP0H)
    [Detalji]     05.05 –     78    106    1461    4    K9K 764    Dizel

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „AMORTIZER ZADNJI GASNI MONROE RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 01.05 – / CLIO Grandtour (KR0/1_) 02.08 – / MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 09.04 –“

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *