Autorska prava

Celokupan sadržaj web sajta na kome se trenutno nalazite bez obzira na formu izražavanja, uključujući, ali ne ograničavajući se samo na dizajnerska rešenja, tekstove, baze podataka, tabele, uporedne analize, fotografije, tehničke crteže, animacije, video i audio prezentacije, grafikone i web strukture, intelektualno je vlasništvo preduzeća Inbaco d.o.o., kao nosioca  prava (ili se objavljuje uz dozvolu poslovnih partnera Inbaco d.o.o. koji su zakoniti nosioci intelektualne svojine na objavljenom sadržaju) i pod zaštitom je nacionalnog Zakona o autorskom i srodnim pravima i međunarodnih konvencija koje regulišu oblast autorskih prava.

U cilju sprečavanja neovlašćenog i nezakonitog korišćenja, kompletan sadržaj web sajta zaštićen je sa 2 skrivena elementa (nivoa) zaštite na samom sadržaju, a korisnicima web sajta je omogućen i dozvoljen ograničeni i isključivo nekomercijalni pristup i korišćenje sadržaja, (preuzimanje (download) teksta, kopiranje, štampanje,  prikazivanje, ili reprodukovanje određenih delova sadržaja web sajta, za ličnu upotrebu, pod uslovom da se korišćeni sadržaj ne koristi na bilo koji način suprotan zakonu, kao i da u svakom trenutku nosi jasna obeležja o web sajtu sa kog je sadržaj preuzet.

Osim navedenog korisničkog prava, zabranjena je svaka druga objava, prerada, izmena, prevod, dopuna, prodaja, nedostojno iskorišćavanje dela, distribuiranje i na drugi način suprotno zakonu korišćenje sadržaja web sajta, odnosno pridruživanje sadržaja, ili dela sadržaja drugom web sajtu.

Za sve bliže informacije uslovima korišćenja web sajta na kome se trenutno nalazite obratite se Inbaco Servisu

Ostavite odgovor